Политика на поверителност

Ин Моушън ЕООД е администратор на лични данни, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202293177, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул Васил Друмев 7

Ин Моушън ЕООД, в качеството си на администратор на вашите данни, обработва данните като спазва законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Ние предоставяме пълна яснота, относно извършваните процеси по обработка.

Лични данни са всяка информация, която е свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.
Не допускаме последващо използване на лични данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани.
Ние събираме и обработваме само личните данни, които са необходими за изпълнение на съответната цел.
В Ин Моушън ЕООД съхраняваме вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани.
Ние обработваме данните като гарантираме подходящо ниво на сигурност, включително, но не само, осигуряване на защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.
Ако смятате, че обработваме личните ви данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни. Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2; тел: 02/915 35 18; 02/915 35 15: имейл адрес: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg

БИСКВИТКИ
Ние използваме бисквитки, за да ви покажем съдържание, което смятаме, че ще ви бъде полезно.
Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“.
Бисквитката се състои от ред знаци, чрез които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър и да адаптират съдържанието си спрямо вашите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникалния номер.

Когато посещавате bmomchilov.com, ние обработваме данни, с които гарантираме:
– оптимизиране съдържанието на сайта
– оптимизиране на рекламните кампании
– поддържане на нашите информационни системи и уеб технологии
– предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.
Ние анализираме анонимно събрана и статистическа информация с цел да повишим нивото на защита и сигурността и да осигурим оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме.
За да бъдем максимално полезни за вас, ние използваме контактна форма. Тази форма за контакт е позиционирана в различни страници на сайта.
Всеки път, когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма, вие споделяте следните лични данни-имена, имейл, телефон.
Ние използваме тази информация за комуникация с вас, за да ви изпратим оферта и последващи евентуални действия, свързани със сключване на договор за предоставяне на видео услуги.

На този уебсайт администраторът използва проследяващ пиксел на рекламните кампании във Facebook.
Адресът на компанията Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребител на Facebook е локализиран извън Съединените щати или Канада, администратор е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин, Ирландия.

При всяко посещение на bmomchilov.com Facebook получава информация за страниците, които са посетени.
Ако субектът на данните е влязъл едновременно в своя Facebook профил, Facebook идентифицира всяко посещение на потребителя към Уебсайтът, времето, което е прекарал, страниците, които е посетил. Тази информация се събира чрез приставките на Facebook и се асоциира със съответния Facebook профил на субекта на данните.
Ако такова предаване на информация между Уебсайтът и Facebook е нежелателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя Facebook профил, преди да посети Уебсайтът.
На адрес https://facebook.com/about/privacy/, може да намерите повече информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. В допълнение, в него може да намерите информация за възможностите за настройка на поверителността, които Facebook осигурява за защита на вашите лични данни. Освен това са налични различни опции за конфигуриране, които позволяват да се премахне трансфера на данни към Facebook.

По всяко време имате право да поискате информация относно личните ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще ви бъдат предоставени чрез електронна поща.
Имате право да поискате от Ин Моушън ЕООД да изтрие всички лични данни.
Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време и толкова лесно, колкото лесно сте го предоставили, когато обработването се основава на съгласие и Ин Моушън няма друго правно основание за съответното обработване.
Ако оттеглите вашето съгласие, всички операции по обработването на данни, които се основават на предоставеното съгласие и са извършени преди оттеглянето му  и в съответствие с принципите за защита на данни, остават законосъобразни.

За нас защитата на лични данни е от първостепенно значение, поради което имаме готовност по всяко време да обработим вашите заявки във връзка с горепосочените права. Може да упражните горепосочените права на blagoy@bmomchilov.comа

Call Now Button